Platforma E-learningowa E-podreczniki - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej dokłada wszelkich starań aby Zintegrowana Platforma Edukacyjna dostępna pod adresem www.epodreczniki.pl była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

Informacje dla użytkowników Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

 1. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały opublikowane na Platformie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 2. Staramy się, aby zamieszczone na Platformie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.
 3. Materiały wideo uzupełnione są o napisy.
 4. W miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt.
 5. Poruszanie się po Platformie jest możliwe za pomocą klawisza Tab klawiatury.
 6. Dotarcie z klawiatury do obszaru głównego Platformy jest możliwe poprzez Skip linki.
 7. Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne obramowanie (fokus).
 8. Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie.
 9. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
 10. Formularze są odpowiednio zbudowane i opisane.
 11. Materiały znajdujące się na Platformie można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych.
 12. Platforma w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Pomimo naszych starań może się jednak zdarzyć, że nie zawsze udało nam się to osiągnąć.
 13. Informacje zamieszczone na Platformie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - według załącznika nr 4 - zgodnie z WCAG 2.0 (czyli Web Content Accessibility Guidelines 2.0) na poziomie AA.